Набуття неприбуткового статусу ГО та БО

Набуття неприбуткового статусу

 

Питання включення ГО та БО до Реєстру неприбуткових установ та організацій регулює Постанова КМУ від 13.7.2016 р. № 440 та Податковий кодекс України.

 

Для включення ГО та БО до Реєстру неприбуткових установ та організацій 

 

Варіант 1

 

Заповнити сторінку 9 “Відомості про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій” Заяви (форма 4), яку подає при реєстрації ГО (якщо реєстрація ГО відбувається за її місцезнаходженням).

БО заповнює сторінку 8 “Відомості про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (за бажанням у разі подання заяви для державної реєстрації створення юридичної особи)” Заяви (форма 2).

 

Варіант 2

 

В “Електронному кабінеті” за посиланням cabinet.tax.gov.ua сформувати заяву 1-РН (за ідентифікатором форми J1310502 використовуючи режим “Заяви, запити для отримання інформації” приватної частини Електронного кабінету), підписати КЕП та відправити згідно з правилами користування системою.

 

Варіант 3

  1. Заповнити реєстраційну Заяву за формою 1-РН згідно додатку 1

  2. До заяви додати засвідчені підписом керівника (представника) ГО та скріплені печаткою копії установчих документів.

  3. Заяву та копії установчих документів подати до податкової за місцезнаходженням ГО:

  • особисто;

  • поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення.

Для отримання Витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій слід подати подати Запит за формою згідно з додатком 3.

Новостворені ГО та БО можуть подати документи для внесення їх до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації. 

За результатами розгляду таких документів та внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, ГО та БО вважаються для цілей оподаткування неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Ознаку неприбутковості присвоює податковий орган за основним місцем податкового обліку ГО та БО.

У разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації або внесення змін до її установчих документів до податкового органу подається реєстраційна заява за формою 1-РН з позначкою “зміни”. До заяви додаються засвідчені підписом керівника або представника ГО (БО) та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів. 

Якщо установчі документи  оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” - їх копії подавати не потрібно. Заява та копії документів повинні бути подані протягом десяти календарних днів.

Також важливо знати, коли ознака неприбутковості ГО/БО може бути скасована. 

Виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення податкової в разі:

  • використання доходів (прибутків) для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності;

  • розподілу доходів (прибутків) серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їх праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

  • невідповідності неприбуткової організації вимогам п.133.4 статті 133 Податкового кодексу;

  • внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення неприбуткової організації;

  • за ініціативою неприбуткової організації.

Як ГО та БО може дізнатись про скасування ознаки неприбутковості, особливо якщо відбулась її релокація - Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру відображається в Кабінеті платника.