Як зареєструвати благодійну організацію

Реєстрація благодійної організації

 

Хто може бути засновником?

Заснувати БО можуть фізичні та юридичні особи (крім органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права). Кількісний склад засновників: від 1 особи.

 

Установчі документи

 

 Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

Установчі документи благодійної організації повинні містити:

1) найменування благодійної організації;

2) цілі та сфери благодійної діяльності;

3) органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;

4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);

5) порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;

6) джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;

7) підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів;

8) умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їх виключення зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду.

Установчі документи благодійної організації можуть визначати особливості діяльності та припинення такої організації і не повинні суперечити законам України.

 

Підготовка до реєстрації

 

Після підготовки установчих документів необхідно провести установчі збори засновників, прийнявши рішення про:

 • утворення благодійної організації (далі — БО). Благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд;

 • визначення повного та скороченого найменування БО (за потреби найменування БО іноземною мовою);

 • затвердження статуту БО у формі благодійного товариства або благодійного фонду (якщо засновуємо благодійну установу — установчого акту);

 • утворення керівних органів (щонайменше виконавчий орган, наглядова рада*) БО відповідно до статуту;

 • визначення особи (осіб), яка має право представляти БО у правовідносинах з державою та іншими особами, вчиняти дії від імені БО без додаткового уповноваження (за потреби);

 • визначення особи (осіб), яка має право представляти БО для здійснення реєстраційних дій (підписант).

Реєстрація

Для реєстрації необхідно:


1. Підготувати документи:

 • протокол загальних зборів учасників або рішення засновника (якщо засновником є одна особа);

 • статут;

 • заяву про державну реєстрацію (Форма 2 );

 • відомості про структуру власності.

NB. Наглядова рада обов'язкова для благодійних товариств, благодійний фондів, в яких більше 10 засновників та для благодійних установ. 

Якщо засновником БО є іноземна юридична особа, додатково слід подати документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження.

 

Відомості про наявність КБВ відображаються у Заяві (форма 2) відповідно до структури власності юридичної особи. Якщо осіб, які є КБВ, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 2 заяви. Якщо ГО має 4 і менше засновників, тоді вони можуть вважатись КБВ. ГО може не мати КБВ. Тоді у формі 4 та на схемі вказуємо, що фізичні особи, які відповідають статусу КБВ, відсутні.

! Якщо КБВ є нерезидентом, а також, якщо в Єдиному державному  демографічному реєстр відсутні дані щодо КБВ-резидента, подається нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу.

***відомості про наявність КБВ відображаються у Заяві (форма 2) відповідно до структури власності юридичної особи. Якщо осіб, які є КБВ, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 2 заяви. Якщо БО має 4 і менше засновників, тоді вони можуть вважатись КБВ. БО може не мати КБВ. Тоді у формі 2 та на схемі вказуємо, що фізичні особи, які відповідають статусу КБВ, відсутні.

! Якщо КБВ є нерезидентом, а також, якщо в Єдиному державному  демографічному реєстр відсутні дані щодо КБВ-резидента, подається нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу.

 

2. Подати документи

 

Куди:

 • ЦНАП;

 • нотаріус.

NB. Документи для  реєстрації БО, яка знаходиться у регіоні, де відсутній доступ до відповідного державного реєстру, можна подати незалежно від його місцезнаходження.

 

У який спосіб:

 • особисто;

 • поштою (важливо: надсилаємо нотаріально засвідчені копії з описом вкладення).

 

3. Отримати підтвердження факту реєстрації БО

Актуальний порядок підтвердження державної реєстрації у Вашому регіоні з’ясовуйте у відповідного державного реєстратора.

Реєстраційні дії здійснюються невідкладно, у разі надання повного пакету документів.