Реєстрація змін статуту чи керівних органів

Реєстрація змін до статуту та керівних органів

 

Для державної реєстрації  змін до відомостей про громадське об’єднання зі статусом юридичної особи необхідно:

 

1. Підготувати документи:

  • заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі Форма 4;  

  • примірник оригіналу, або нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру (протоколу);

  • реєстр осіб, які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління громадського об’єднання (додаток до протоколу);

  • відомості про керівні органи (у разі внесення змін до керівних органів);

  • установчий документ у новій редакції (у разі внесення змін до установчого документа)*;

  • документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

 

 NB.  Заповнюються та подаються для реєстрації лише ті сторінки заяви, на яких знаходяться блоки з інформацією щодо прийнятих змін. Заява підписується заявником  або підписантом. Інші вимоги до оформлення документів визначені статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 NB.  Одним протоколом може бути прийнято кілька рішень щодо змін.

* Слова «нова редакція» мають бути зазначені на титульному листі нового примірника установчого документа

 

2. Подати документи протягом 60 днів після прийняття відповідного рішення до: 

  • ЦНАПу;

  • територіального органу Мін’юсту

Строк розгляду документів, проведення реєстраційних дій та надання відповіді  —  не пізніше 3 робочих днів з дня подання.