Як зареєструвати громадську організацію

 

 

Хто може бути засновником?

 Створити громадську організацію (далі - ГО) може від 2 засновників - фізичних осіб, які є громадянами України/іноземцями/особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років (для молодіжної та дитячої ГО - 14 років).

За потреби створити громадське об’єднання, засновниками якого будуть юридичні особи, можливим є створення громадської спілки (наприклад, асоціації). При цьому, органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства державної та комунальної форм власності, фізичні особи-підприємці не можуть бути засновниками такого громадського об’єднання. Водночас, фізичні особи можуть бути членами громадської спілки.

NB. Повноваження засновника ГО закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання.

Які є обмеження?

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЗУ “Про громадські об’єднання”, заборонено утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на:

- ліквідацію незалежності України;

- зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;

- порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки;

- незаконне захоплення державної влади;

- пропаганду війни, насильства;

- розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

- посягання на права і свободи людини, здоров’я населення;

- пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки;

- порушення рівноправності громадян залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

 - поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України; 

-пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.

 

Установчі документи

 

Діяльність ГО здійснюється на підставі статуту. 

Ст. 11 ЗУ “Про громадські об’єднання” передбачено, що статут ГО має містити відомості про:

1) найменування та скорочене найменування;

2) мету (цілі) та напрями діяльності;

3) порядок набуття і припинення членства (участі), права та обов'язки членів (учасників);

4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

6) порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів та розгляду скарг;

8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна;

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

10) порядок внесення змін до статуту;

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації, використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

12) положення про відповідність вимогам, визначеним підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 Податкового Кодексу.

 

NB. У статуті громадської спілки додатково слід вказати порядок набуття та припинення членства як для юридичних так і для фізичних осіб.

 

Підготовка до реєстрації

 

Після підготовки статуту необхідно провести установчі збори засновників, прийнявши рішення про:

 • обрання головуючого та секретаря установчих зборів;

 • утворення ГО, визначення мети (цілей) діяльності, повного та скороченого найменування ГО (за потреби назви ГО іноземною мовою);

 • затвердження статуту ГО;

 • утворення керівних органів (обрання керівника) ГО відповідно до статуту;

 • визначення особи (осіб), яка має право представляти ГО у правовідносинах з державою та іншими особами, вчиняти дії від імені ГО без додаткового уповноваження (за потреби);

 • визначення особи (осіб), яка має право представляти ГО для здійснення реєстраційних дій (як підписант).

 

Реєстрація

 

Для реєстрації необхідно:

Підготувати документи:

 *відомості про наявність КБВ відображаються у Заяві (форма 4) відповідно до структури власності юридичної особи. Якщо осіб, які є КБВ, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 2 заяви. Якщо ГО має 4 і менше засновників, тоді вони можуть вважатись КБВ. ГО може не мати КБВ. Тоді у формі 4 та на схемі вказуємо, що фізичні особи, які відповідають статусу КБВ, відсутні.

! Якщо КБВ є нерезидентом, а також, якщо в Єдиному державному  демографічному реєстр відсутні дані щодо КБВ-резидента, подається нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу.

Протягом 60 днів після проведення установчих зборів подати реєстраційні документи до:

 • територіального органу Мін’юсту;

 • Центру надання адміністративних послуг.

NB. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, документи для реєстрації ГО, яка знаходиться у регіоні, де відсутній доступ до відповідного державного реєстру, можна подати незалежно від його місцезнаходження.

 

У який спосіб:

 •  особисто (попередньо з’ясуйте чи доступно це у Вашому регіоні);
 • надіслати у паперовому вигляді Укрпоштою (важливо: надсилаємо нотаріально засвідчені копії з описом вкладення).

Зверніть увагу:

 • необхідно з’ясувати чи відповідний ЦНАП надає таку реєстраційну послугу та у якій формі здійснюється прийом документів. У разі, якщо Ви плануєте звернутися до регіонального органу Мін’юсту — чи здійснює відповідний орган особистий прийом.

 

NB. За результатами прийому документів, видається опис із кодом доступу до результатів розгляду справи. Використавши цей код за посиланням: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Ви знайдете скан-копії установчих документів та виписку про державну реєстрацію юридичної особи (опція доступна поза воєнним станом).

 

Отримати підтвердження факту реєстрації ГО

Строк розгляду документів, проведення реєстраційних дій та надання відповіді  —  не пізніше 3 робочих днів з дня подання  (п. 7 ч. 1 ст. 26 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”).

NB. Строк розгляду документів може бути продовжений суб’єктом державної реєстрації за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Актуальний порядок підтвердження державної реєстрації у Вашому регіоні з’ясовуйте у відповідного державного реєстратора.

За загальним правилом, Ви маєте отримати витяг з ЄДР у спосіб, який буде обрано при заповненні реєстраційної заяви. 

Перевірити факт реєстрації можна особисто у ЄДР (поза воєнним станом).

NB. На період дії воєнного стану в Україні, доступ до ЄДР (https://usr.minjust.gov.ua) тимчасово припинено. Отримати електронний варіант витягу з ЄДР можна, скориставшись одним з сервісів, які мають доступ до АРІ ЄДР: Опендатабот,  YouControl