Як отримати приміщення

Як отримати приміщення для громадської чи благодійної організації?

Отримання приміщення в органах місцевого самоврядування залишається актуальним і неврегульованим у більшості міст. Також потрібно врахувати, що питання оренди комунальних приміщень належить до вирішення  органами місцевого самоврядування, і правила такого передання та умови можуть відрізнятися від адміністративної одиниці. Саме тому потрібно спочатку пошукати на сайті органу місцевого самоврядування рішення, які будуть стосуватися оренди приміщень неприбутковими установами.

 

Зокрема, у таких рішеннях можуть бути вирішені питання про пільгове надання майна, компенсацію вартості оренди такого майна тощо.

 

Так, алгоритм отримання приміщення може виглядати так:

 1. Написати лист-запит до міської ради (департаменту житлово-комунального господарства) про наявні вільні приміщення. Це Вам допоможе зрозуміти про вільну площу і у якому стані приміщення, адже Ви можете попередньо його оглянути. На цьому етапі найважче знайти відповідне приміщення;
 2. Визначити, яке приміщення Вас влаштовує;
 3. Написати звернення до міської ради про можливість надання Вашій громадській чи благодійній організації конкретного приміщення. На цьому етапі врегулювання Вашого питання залежить від встановлених міською радою рішень. Рекомендуємо завчасно дізнатися, на основі яких нормативно-правових актів здійснюється надання приміщень в оренду у Вашому населеному пункті (це може бути через конкурс, чи іншим індивідуальним шляхом депутати вирішують питання про надання приміщень);
 4. Результатом Вашого звернення має бути рішення місцевої ради про надання приміщення;
 5. Далі Ви маєте спільно з балансоутримувачем укласти договір із визначеними умовами оренди приміщення.

Наприклад, Львівська міська рада проводить некомерційний конкурс із метою надання в оренду вільних нежитлових приміщень, які є у комунальній власності. За допомогою цієї процедури громадські і благодійні організації можуть отримати приміщення в оренду.

 

Умови конкурсу та перелік документів

Для участі в конкурсі претендент подає заяву встановленої форми на ім’я начальника управління комунальної власності департаменту економічного розвитку з переліком документів, затвердженим наказом управління комунальної власності від 03. 12. 2014 № 72-з «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються управлінням комунальної власності» через ЦНАП або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова):

1. конкурсні пропозиції встановленої форми;

2. засвідчена суб’єктом звернення копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір (1, 2, 11 сторінки);

3. довідка з банку про відкриті поточні рахунки суб’єкта звернення, адреса банку, з якого будуть перераховуватися кошти (за наявності), або довідка про банківські реквізити, видана заявником;

4. копія довідки про присвоєння заявнику ідентифікаційного номера, засвідчена суб’єктом звернення (за наявності);

Якщо заявник – юридична особа:

4.1. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або належним чином завірена копія);

4.2. засвідчені суб’єктом звернення копії установчих документів (статут, положення) – для юридичних осіб, для суб’єктів господарювання комунальної форми власності – * копія, засвідчена власником (уповноваженим власником);

4.3. копія свідоцтва (ліцензії) на право займатися певним видом діяльності, реєстраційного посвідчення на право проведення певного виду діяльності (за наявності);

4.4. документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору оренди (наказ, рішення зборів, довіреність) – для юридичних осіб;

4.5. довідка фінансового органу про джерела фінансування (за наявності) – для юридичних осіб, які фінансуються з державного чи місцевого бюджетів;

4.6. копія свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності).

Якщо заявник – творчий працівник:

5.1. копія диплому про освіту, засвідчена суб’єктом звернення – для професійних творчих працівників (за наявності);

5.2. копія квитка члена творчої спілки, засвідчена суб’єктом звернення (за наявності);

5.3. оригінал довідки від відповідної спілки про заняття певним видом діяльності – для народних митців (за наявності).

* напис про засвідчення документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб-підприємців, за наявності).

 

Відповідно до Положення про оренду майна територіальної громади м. Львова, затвердженим ухвалою Львівської міської ради від 07. 06. 2007 № 897 «Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. Львова» (зі змінами та доповненнями), один творчий працівник може мати лише одну творчу майстерню.

 

Повноваження претендентів (учасників) конкурсу чи їх представників повинні бути підтверджені дорученнями чи іншими документами відповідно до чинного законодавства.

 

Учасники повинні також пред’явити документи, що засвідчують особу. Пропозиції учасників, які не з’явились чи не спрямували для участі у конкурсі своїх представників та, відповідно, не були зареєстровані конкурсною комісією, не враховуються.

 

Конкурс проводиться з урахуванням вимог ухвали Львівської міської ради від 07. 06. 2007 № 897 «Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. Львова» (зі змінами та доповненнями).

 

З переможцем конкурсу вкладається договір оренди, типова форма якого затверджена ухвалою Львівської міської ради від 07. 06. 2007 № 897 «Про врегулювання питань оренди майна територіальної громади м. Львова» (зі змінами та доповненнями).

Після отримання приміщення, громадські організації мають пройти конкурс на фінансову підтримку громадських організацій для покриття видатків на оренду приміщень.

 

Конкурс на фінансову підтримку громадських організацій для покриття видатків на оренду приміщень проводиться щорічно на виконання «Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень», затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 04. 02. 2016 № 131.

 

Мета конкурсу – створення сприятливих умов для розвитку громадських та інших неприбуткових організацій через забезпечення можливості користування ними приміщеннями, що перебувають у власності територіальної громади м. Львова.

 

Прийом заявок 01–28 лютого:

 1. паперовий примірник реєстраційної картки учасника конкурсу, завірений печаткою організації та підписом керівника подається у Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради;
 2. електронний примірник аплікаційної форми надсилається на спеціально створену електронну скриньку .

Учасниками конкурсу можуть бути громадські та інші неприбуткові організації, які:

 • офіційно зареєстровані відповідно до вимог законодавства України як неприбуткові;
 • виконують суспільно важливі для міста функції та орендують приміщення, що перебувають у власності територіальної громади м. Львова.

Учасниками конкурсу не можуть бути громадські та інші неприбуткові організації, які:

 • мають заборгованість за попередній календарний рік;
 • використовують приміщення менше одного року з моменту підписання договору оренди;
 • сплачують орендну плату за пільговими умовами.

Аплікаційні форми розглядає конкурсна комісія:

 • заступник міського голови з гуманітарних питань (голова комісії);
 • директор департаменту гуманітарної політики;
 • начальник управління «Секретаріат ради»;
 • представник постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту;
 • представник постійної комісії гуманітарної політики;
 • представник постійної комісії з питань комунальної власності;
 • представник управління «Секретаріат ради»;
 • представник управління соціального захисту;
 • представник управління молоді, сім’ї та спорту;
 • представник управління культури;
 • представник управління комунальної власності.

Критерії оцінювання конкурсантів:

 схема приміщення

(Редактор, щодо малюнку:

У тому числі – зокрема,

У тому числі – зокрема,

Кома після слів «виконавчими органами міської ради» не потрібна.)

Після засідання конкурсної комісії:

 1. має бути визначений перелік громадських організацій, яким пропонується надання фінансової підтримки за рахунок коштів міського бюджету м. Львова, із зазначенням пропонованого розміру фінансової підтримки у відсотковому відношенні до розміру місячної орендної плати;
 2. управління «Секретаріат ради» готує проект рішення виконавчого комітету;
 3. рішення виконавчого комітету є підставою для фінансування вказаних організацій.

Можливість встановлення пільгової орендної плати – 1 грн. за 1 кв. м за місяць можуть отримати громадські організації, які:

 • були учасниками конкурсу надання фінансової підтримки громадським організаціям для покриття видатків на оренду приміщень протягом останніх трьох років;
 • отримували максимальний відсоток відшкодування.

Результати конкурсу по відшкодуванню видатків за оренду приміщень громадським організаціям у 2018 році:

    Учасники: 23 громадські організації на 51 приміщення.

    Переможці: 20 громадських організацій на 42 приміщення.

    Загальна сума відшкодування: 664 222,69 грн.

    Розмір фінансової підтримки: 30 % до 90 %.

Хочете у своєму місті таку практику – домагайтеся у міського голови і депутатів запровадження і проведення прозорого конкурсу на надання приміщень в оренду громадським і благодійним організаціям на пільгових умовах!