Громадська експертиза

Громадська експертиза

Громадська експертиза –  це можливість для активних жителів міста самостійно:

  • провести оцінку діяльності міської ради та її виконавчих органів;
  • оцінити ефективність та якість прийняття рішень;
  • надати пропозиції щодо вирішення проблем міста, покращення роботи влади.

Процедура проведення громадської експертизи регулюється Постановою Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади №976.

Буклет "Як провести громадську експертизу?"

Завантажити типове положення по громадській експертизі

В положенні «Про громадську експертизу в територіальній громаді» кращими практиками доброго врядування процедури вважаються:

v  визначено, що предметом громадської експертизи є: проекти рішень, рішення, а також аналіз та оцінка діяльності органів місцевого самоврядування;

v  ініціатори проведення громадської експертизи є: інститути громадянського суспільства (громадські об'єднання, благодійні організації, органи самоорганізації населення (ОСН), об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)) та консультативно-дорадчі органи при органах місцевого самоврядування;

v  органи місцевого самоврядування сприяють в проведенні громадської експертизи;

v  міський голова розпорядженням визначає відповідального за взаємодію з інститутом громадянського суспільства;

v  визначено чіткий перелік відмов в проведенні громадської експертизи;

v  інститут громадянського суспільства отримує необхідні матеріали для проведення експертизи протягом п’яти робочих днів, а у разі великого обсягу інформації вони надаються до 20 робочих днів;

v  підготовлені пропозиції за результатами проведеної експертизи обов’язкові до розгляду органами місцевого самоврядування та приймаються до уваги під час їх діяльності;

v  підготовлені пропозиції за результатами проведеної експертизи розглядаються за участю представників інституту громадянського суспільства, у двотижневий строк з моменту їх надходження;

v  пропозиції розглядаються місцевою радою, за результатами затверджується план заходів з реалізації пропозицій.                                

Протягом 2021-2022 років експертами «Українського незалежного центру політичних досліджень» в рамках реалізації проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» разом з експертним середовищем та народними депутатами було розроблено, зареєстровано в Верховній Раді України законопроект №7283 «Про народовладдя на рівні місцевого самоврядування».

Законопроектом пропонується удосконалити правове середовище регулювання механізмів демократії участі та забезпечити участь жителів у місцевому самоврядуванні, включити внутрішньо переміщених осіб в життя громад, в яких вони на зараз проживають, а також покращуються процедури звітування голови та депутатів ради. Проект закону спрямований на модернізацію чинного законодавства через впровадження існуючих прогресивних практик громадської участі.

Також хочемо звернути увагу, що наприклад запропонована законопроєктом стаття 13-4 «Громадська оцінка (експертиза) діяльності виконавчих органів ради та посадових осіб» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», чітко деталізують процедуру ініціювання, проведення та розгляду результатів громадської оцінки органами місцевого самоврядування.

А ще раніше в 2018 році в рамках проекту «Громадяни в Дії» експерти Центру проаналізували правове регулювання механізмів громадської участі у виробленні владних рішень в рамках дослідження "Індекс демократичності міст 2018 року". Результати дослідження стали хорошим практичним фундаментом, який ліг в основу вищезгаданого законопроекту №7283.

Хоча за цей час, деякі результати досліджень вже нерелевантні. Свої показники покращили такі міста, як Тернопіль, Житомир, Херсон та інші. Але по своїй суті дослідження не втратило актуальності і є хорошим дороговказом, яким чином необхідно рухатися для продовження розвитку місцевої демократії в своїй громаді.