План заходів 2018

 

ПЛАН ЗАХОДІВ на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

Затверджено Розпорядженням Кабінету міністрів України від 10 травня 2018 р. № 297-р

Ознайомитись з попереднім планом заходів можна за лінком.

 

Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства

 

 1. Розробити із залученням інститутів громадянського суспільства та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо спрощення механізму ліквідації громадської організації із статусом юридичної особи.

Мін’юст, Держстат, Мінфін, ДФС, громадська організація “Український незалежний центр політичних досліджень” (за згодою).

 

Червень.

 

 2. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань захисту найменування та символіки громадських об’єднань і міжнародних організацій.

Мін’юст, громадська організація “Український незалежний центр політичних досліджень” (за згодою).

 

Серпень.

 

 3. Запровадити реєстрацію та внесення змін в реєстраційні документи громадських об’єднань та благодійних організацій в режимі он-лайн за допомогою електронних сервісів Мін’юсту.

Мін’юст, Державне агентство з питань електронного урядування, громадська організація “Український незалежний центр політичних досліджень” (за згодою).

 

Серпень.

 

Сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення

 

 4. Розробити за участю представників інститутів громадянського суспільства та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України з питань удосконалення механізму формування та організації діяльності громадських рад при органах виконавчої влади.

Мін’юст, громадські організації (за згодою).

 

Грудень.

 

 5. Розробити за участю представників інститутів громадянського суспільства та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо запровадження електронних процедур проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка.

Мінмолодьспорт, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Мінсоцполітики, Мінкультури, обласні та Київська міська держадміністрації.

 

Вересень.

 

Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України

 

 6. Забезпечити проведення широкої інформаційної кампанії з питання надання соціальних послуг, у тому числі створення за участю представників інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій і поширення через засоби масової інформації соціальної реклами, організацію роботи відповідних телефонних “гарячих ліній”.

Обласні та Київська міська держадміністрації.

 

Протягом року.

 

Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці

 

 7. Налагодити співпрацю між поліцейськими та представниками благодійних організацій і громадських об’єднань з урахуванням досвіду, набутого протягом 2017 року, з метою запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях.

Національна поліція, благодійна організація “Український форум благодійників” (за згодою).

 

Протягом року.

 

 8. Сприяти благодійним організаціям у разі їх звернення у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення із запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв.

Обласні та Київська міська держадміністрації.

 

Протягом року.

 

 9. Забезпечити розроблення навчальних програм підвищення кваліфікації з питань громадянської освіти та формування громадянських компетентностей у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з подальшою організацією відповідного навчання.

НАДС, МІП, обласні та Київська міська держадміністрації, громадська організація “Відкритий Університет Майдану” (за згодою).

 

Протягом року.

 

 10. Провести роз’яснювальну роботу в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту “Я маю право”, який спрямований на формування правової культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у різних сферах життя та консолідацію громадянського суспільства, шляхом організації виступів у засобах масової інформації, конференцій, форумів, засідань за круглим столом, надання безоплатної правової допомоги.

Мін’юст, МІП.

 

Протягом року.

 

 11. Сприяти проведенню навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за дистанційним он-лайн курсом “Розумна взаємодія” (безоплатно), створеним за ініціативи Британської Ради в Україні та спрямованим на налагодження ефективної міжсекторальної співпраці з громадянами з використанням сучасних технологій.

Обласні та Київська міська держадміністрації, благодійний фонд “Молода громада” (за згодою), громадська організація “Молодіжна корпорація” (за згодою).

 

Протягом року.

 

 12. Розробити та оприлюднити щорічну доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні.

Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою).

 

Протягом року.