Публічні консультації

Публічні консультації – це відкрите громадське обговорення (консультації) проекту рішення, оприлюднення пропозиції щодо вирішення певного питання або опитування за для виявлення громадської думки з широким колом членів територіальної громади, яке проводить міська рада. Консультації надають право членам територіальної громади брати участь у вирішення питань міста, надавати свої пропозиції та зауваження до проектів рішень.

 

БУКЛЕТ "Як повинні проводитись консультації з громадськістю?"

Завантажити типове положення публічні консультації

 

  

В положенні «Про публічні консультації в територіальній громаді» кращими практиками доброго врядування процедури вважаються:

v       розробник нормативно-правового акту або окремий структурний підрозділ виконавчого комітету міської ради проводить консультації з громадськістю;

v       публічні консультації можуть проводитися як в публічному так і в електронному форматі;

v       пріоритетною формою проведення консультацій є публічні зустрічі (у форматі круглого столу, нарад, конференції, робочої групи) з обговорення нормативно-правових актів або окремої проблеми;

v       передбачено розробку та затвердження щорічного плану проведення консультацій;

v       передбачено можливість проведення консультацій з ініціативи громадськості;

v       визначено перелік питань, щодо яких консультації з громадськістю проводяться обов’язково;

v       пропозиції можливо надати в письмовій або електронній формі;

v       пропозиції, які надійшли за результатами проведення консультацій враховуються або надається вмотивована відмова;

v       матеріали про проведення консультацій (подані пропозиції, протоколи засідань тощо) публікуються на офіційному веб-сайт місцевої ради в окремому розділі.

 

Протягом 2021-2022 років експертами «Українського незалежного центру політичних досліджень» в рамках реалізації проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» разом з експертним середовищем та народними депутатами було розроблено, зареєстровано в Верховній Раді України законопроект №7283 «Про народовладдя на рівні місцевого самоврядування».

 

Законопроектом пропонується удосконалити правове середовище регулювання механізмів демократії участі та забезпечити участь жителів у місцевому самоврядуванні, включити внутрішньо переміщених осіб в життя громад, в яких вони на зараз проживають, а також покращуються процедури звітування голови та депутатів ради. Проект закону спрямований на модернізацію чинного законодавства через впровадження існуючих прогресивних практик громадської участі.

 

Також хочемо звернути увагу, що наприклад запропонована законопроєктом стаття 13-2 «Публічні консультації» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», визначає право органів місцевого самоврядування проводити публічні консультації з питань місцевого значення. Публічні консультації можуть проводитися в форматі живого заходу також і в електронній формі.

 

Ще одним позитивним зареєстрованим у Верховній Раді України є законопроект №4254 «Про публічні консультації». Проект закону станом на грудень 2022 року пройшов вже перше читання та очікується його винесення в зал ВРУ вже на друге читання.

 

Проект закону “Про публічні консультації” дає наступні можливості для громадян та їх об’єднань:

-           визначає що публічні консультації мають здійснювати всі органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші;

-           визначає чіткий порядок проведення консультацій;

-           влада обов’язково забезпечує участь широкого кола заінтересованих осіб;

-           передбачаються різні форми консультацій (електронні, публічні обговорення та адресні консультації);

-           для зручності громадян пропонується створення єдиної онлайн-платформи для проведення консультацій;

-           кожна подана пропозиція має бути проаналізована органом влади;

-           за результатами проведених консультацій готується обов’язково розгорнутий, публічний звіт;

-           порушення порядку консультацій може бути підставою для перегляду прийнятого акту.

 

А ще раніше в 2018 році в рамках проекту «Громадяни в Дії» експерти Центру проаналізували правове регулювання механізмів громадської участі у виробленні владних рішень в рамках дослідження "Індекс демократичності міст 2018 року". Результати дослідження стали хорошим практичним фундаментом, який ліг в основу вищезгаданого законопроекту №7283.

 

Хоча за цей час, деякі результати досліджень вже нерелевантні. Свої показники покращили такі міста, як Тернопіль, Житомир, Херсон та інші. Але по своїй суті дослідження не втратило актуальності і є хорошим дороговказом, яким чином необхідно рухатися для продовження розвитку місцевої демократії в своїй громаді.