Загальні збори

Загальні збори - це зустрічі жителів певної території міста (кварталу, вулиці, декількох будинків) для обговорення вагомих проблем та надання пропозицій щодо їх вирішення.

 

Пропозиції (рішення) загальних зборів обов’язково розглядаються місцевою радою та враховуються у діяльності.

 

Правова підстава: загальні збори громадян за місцем проживання є формою безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення – ст.8 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Пам’ятайте! Місцева рада повинна визначити порядок проведення загальних зборів у статуті територіальної громади.

 

Як користуватися: ви можете ініціювати проведення загальні збори жителів кварталу/вулиці/будинку з метою обговорення будь-яких проблем, які виникли на вашій території та ухвалювати рішення щодо їх вирішення.

 

Рішення загальних зборів оформлюють у вигляді протоколу та надсилаються до місцевої ради.

 

Зауважте! Загальні збори необхідно також проводити у випадку, якщо ви створюєте будинкові комітети – Органи самоорганізації населення (ОСН) чи Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

 

БУКЛЕТ "Як провести загальні збори?"

 

Правове середовище для загальних зборів було проаналізовано в рамках дослідження "Індекс демократичності міст".

Із 48 міст, тільки у 41 задекларовано право громади на проведення загальних зборів у локальних правових актах. У 34 містах громадяни можуть скликати збори за власною ініціативою, а у 9 з них необхідно подати не більше одного документу – повідомлення. Зокрема, найбільш проста процедура скликання зборів визначена у містах Краматорськ, Івано-Франківськ, Київ, Сєвєродонецьк, Дрогобич, Суми, Ізюм, Черкаси, Чернівці.

У трьох містах не потрібне забезпечення кворуму зборів, тобто допустима явка участі членів громади менша 50% від загальної кількості, яка проживає на відповідній території – це міста Бердянськ, Київ, Дніпро. У п’яти містах головує на зборах особа, обрана на цих зборах. І тільки в Одесі головуючий на зборах може брати участь, з правом дорадчого голосу, на засіданнях відповідних органів місцевої влади під час розгляду резолюції зборів.

Ініціаторами скликання зборів громадян у містах Харків, Полтава, Ужгород, Запоріжжя можуть бути не менш як 1/3 (третина) від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні. У Тернополі ж вимагають подання звернення, підтримане не менше 10% громадян, у місті Рівне необхідно отримати підтримку 1000 громадян. Такі вимоги унеможливлюють проведення загальних зборів з ініціативи громадян.

У більшості міст визначено вимоги до присутності громадян на зборах (кворум) у кількості не менше 50%+1 мешканців. Дотримання цієї вимоги є запорукою розгляду на черговому засіданні місцевої ради рішень зборів. У Львові збори громадян є правомочними за умови участі на них не менше 3/4 чисельності громадян. Проте легітимність зборів повинна визначати значно менша кількість учасників, які зацікавлені у вирішенні питання місцевого значення.

 

uncpd instrument 03