Загальні збори

Загальні збори - це зустрічі жителів всієї громади чи певної її території (міста, села, селища, району, кварталу, вулиці, декількох будинків) для обговорення вагомих проблем та надання пропозицій щодо їх вирішення.

 

Пропозиції (рішення) загальних зборів обов’язково розглядаються місцевою радою та враховуються у діяльності.

 

Правова підстава:загальні збори громадян за місцем проживання є формою безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення – ст.8 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Пам’ятайте! Місцева рада повинна визначити порядок проведення загальних зборів у статуті територіальної громади.

 

Як користуватися:ви можете ініціювати проведення загальних зборів жителів кварталу/вулиці/будинку з метою обговорення будь-яких проблем, які виникли на вашій території та ухвалювати рішення щодо їх вирішення.

 

Рішення загальних зборів оформлюють у вигляді протоколу та надсилаються до місцевої ради.

 

Зауважте! Загальні збори необхідно також проводити у випадку, якщо ви створюєте будинкові комітети – Органи самоорганізації населення (ОСН) чи Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

 

БУКЛЕТ "Як провести загальні збори?"

 

Завантажити типове положення загальні збори

 

В положенні «Про загальні збори в територіальній громаді» кращими практиками доброго врядування процедури вважаються:

v          суб’єкти ініціювання проведення загальних зборів: члени територіальної громади та місцева влада;

v          кількісний склад ініціативної групи: не більше ніж 10 осіб;

v          максимальна кількість підписів на підтримку ініціативи про проведення зборів:

 • від 1000 до 100 тисяч жителів – не більше ніж 20 підписів;
 • від 100 тисяч до 500 тисяч жителів - не більше ніж 50 підписів;
 • від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - не більше ніж 100 підписів;
 • понад 1 мільйона жителів - не більше ніж 200 підписів.

v          перелік документів для ініціювання проведення загальних зборів: повідомлення про проведення загальних зборів;

v          повідомлення про скликання загальних зборів на офіційному веб-сайті публікується за 7 і більше днів до дати проведення зборів;

v          визначено способи інформування членів територіальної громади про проведення загальних зборів: офіційний веб-сайт місцевої ради, ЗМІ, інформаційні стенди тощо;

v          доступ членів громади до матеріалів порядку денного загальних зборів опубліковано на стендах, офіційному сайті тощо;

v          головуючий та секретар загальних зборів визначається ініціатором, або обирається серед учасників зборів;

v          рішення загальних зборів розглядається місцевим головою, місцевою радою, виконавчим комітетом відповідно до компетенції та звернення;

v          представник ініціативної групи є доповідачем на всіх засіданнях під час розгляду рішення загальних зборів;

v          рішення загальних зборів враховуються органами місцевого самоврядування або надається вмотивована відмова;

v          всі документи за результатами загальних зборів публікуються на офіційному веб-сайті ради в окремому розділі.

 

Протягом 2021-2022 років експертами «Українського незалежного центру політичних досліджень» в рамках реалізації проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України» разом з експертним середовищем та народними депутатами було розроблено, зареєстровано в Верховній Раді України законопроект №7283 «Про народовладдя на рівні місцевого самоврядування».

 

Законопроектом пропонується удосконалити правове середовище регулювання механізмів демократії участі та забезпечити участь жителів у місцевому самоврядуванні, включити внутрішньо переміщених осіб в життя громад, в яких вони на зараз проживають, а також покращуються процедури звітування голови та депутатів ради. Проект закону спрямований на модернізацію чинного законодавства через впровадження існуючих прогресивних практик громадської участі.

 

Також хочемо звернути увагу, що наприклад запропоновані законопроєктом зміни до статті 8 «Загальні збори» ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», більш чітко деталізують процедуру ініціювання, організації, проведення та розгляду органами місцевого самоврядування протоколу загальних зборів.

 

А ще раніше в 2018 році в рамках проекту «Громадяни в Дії» експерти Центру проаналізували правове регулювання механізмів громадської участі у виробленні владних рішень в рамках дослідження "Індекс демократичності міст 2018 року". Результати дослідження стали хорошим практичним фундаментом, який ліг в основу вищезгаданого законопроекту №7283.

 

Хоча за цей час, деякі результати досліджень вже нерелевантні. Свої показники покращили такі міста, як Тернопіль, Житомир, Херсон та інші. Але по своїй суті дослідження не втратило актуальності і є хорошим дороговказом, яким чином необхідно рухатися для продовження розвитку місцевої демократії в своїй громаді.

 

У результаті проведеного дослідження були виявлені такі найбільші проблеми правового регулювання механізму організації та проведення загальних зборів:

 

 • ускладнена процедура ініціювання загальних зборів, зокрема, ініціаторами скликання зборів громадян у містах Краматорськ, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава, Харків, Миколаїв можуть бути не менш як 1/3 (третина) від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні. У місті Рівне необхідно отримати підтримку 1000 громадян. Такі вимоги фактично блокують проведення загальних зборів з ініціативи громадян.
 • не встановлено чіткого переліку документів для ініціювання загальних зборів;
 • не встановлено норму, як визначає обов’язковість оприлюднення матеріалів порядку денного загальних зборів для можливості ознайомлення членами громади;
 • лише 6 міст встановили, що головуючого на загальних зборах обирається рішенням зборів;
 • не встановлено чіткого строку розгляду органами місцевого самоврядування рішень загальних зборів, що може призвести до затягування розгляду міською радою;
 • лише 13 міст встановило, що рішення загальних зборів розглядається на пленарному засіданні міської ради; часта практика, що міста підмінюють поняття врахування рішень загальних зборів органами місцевого самоврядування в своїй діяльності на розгляд та прийняття рішення міською радою;
 • лише 4 міста врегулювали право представників ініціаторів брати участь при розгляді рішення загальних зборів органами місцевого самоврядування з можливістю доповіді;
 • 10 міст взагалі не врегулювали прийняття рішення з обов'язковим зазначенням обґрунтування, рішення загальних зборів та шляхами врахування.
 • не визначений механізм оприлюднення всіх документів за результатами розгляду резолюції на офіційному сайті.