Загальні збори

Загальні збори - це зустрічі жителів певної території міста (кварталу, вулиці, декількох будинків) для обговорення вагомих проблем та надання пропозицій щодо їх вирішення.

 

Пропозиції (рішення) загальних зборів обов’язково розглядаються місцевою радою та враховуються у діяльності.

 

Правова підстава: загальні збори громадян за місцем проживання є формою безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення – ст.8 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Пам’ятайте! Місцева рада повинна визначити порядок проведення загальних зборів у статуті територіальної громади.

 

Як користуватися: ви можете ініціювати проведення загальні збори жителів кварталу/вулиці/будинку з метою обговорення будь-яких проблем, які виникли на вашій території та ухвалювати рішення щодо їх вирішення.

 

Рішення загальних зборів оформлюють у вигляді протоколу та надсилаються до місцевої ради.

 

Зауважте! Загальні збори необхідно також проводити у випадку, якщо ви створюєте будинкові комітети – Органи самоорганізації населення (ОСН) чи Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

 

БУКЛЕТ "Як провести загальні збори?"

 

Завантажити типове положення загальні збори

 

Правове середовище для загальних зборів було проаналізовано в рамках дослідження "Індекс демократичності міст 2018".

 

Право громадян на ініціювання загальних зборів громадян забезпечено у всіх обласних центрах крім міста Житомир. У 22 містах громадяни можуть скликати загальні збори за власною ініціативою, що є стандартною практикою. У Статуті міста Луцьк не визначено права громадян ініціювати скликання загальних зборів.

 

Показник якості регулювання процедури складає - 31 %.

 

townhall meetings index

 

Найбільш чітка процедура скликання, проведення та врахування рішень загальних зборів визначена лише в таких містах, як: Київ, Львів, Черкаси, та Чернівці.

 

В свою чергу, 18 з 23 міст мають незадовільну якість положення про проведення загальних зборів або встановлюють блокуючі норма для унеможливлення проведення загальних зборів в місті.

 

За результатами проведеного дослідження були виявлені такі найбільші проблеми правового регулювання механізму організації та проведення загальних зборів:

 • ускладнена процедура ініціювання загальних зборів, зокрема, ініціаторами скликання зборів громадян у містах Краматорськ, Ужгород, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава, Харків, Миколаїв можуть бути не менш як 1/3 (третина) від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні. У Тернополі ж вимагають подання звернення, підтримане не менше 10% громадян, у місті Рівне необхідно отримати підтримку 1000 громадян. Такі вимоги фактично блокують проведення загальних зборів з ініціативи громадян.
 • не встановлено чіткого переліку документів для ініціювання загальних зборів (17 міст з 23);
 • не встановлено норму, як визначає обов’язковість оприлюднення матеріалів порядку денного загальних зборів для можливості ознайомлення членами громади;
 • лише 6 міст встановили, що головуючого на загальних зборах обирається рішенням зборів;
 • не встановлено чіткого строку розгляду органами місцевого самоврядування рішень загальних зборів, що може призвести до затягування розгляду міською радою;
 • лише 13 міст встановило, що рішення загальних зборів розглядається на пленарному засіданні міської ради; часта практика, що міста підмінюють поняття врахування рішень загальних зборів органами місцевого самоврядування в своїй діяльності на розгляд та прийняття рішення міською радою;
 • лише 4 міста врегулювали право представників ініціаторів брати участь при розгляді рішення загальних зборів органами місцевого самоврядування з можливістю доповіді;
 • 10 міст взагалі не врегулювали прийняття рішення з обов'язковим зазначенням обґрунтування, рішення загальних зборів та шляхами врахування.
 • не визначений механізм оприлюднення всіх документів за результатами розгляду резолюції на офіційному сайті.

 

Еталон якості

 • Суб’єкти ініціювання проведення загальних зборів: члени територіальної громади та міська влада
 • Кількісний склад ініціативної групи: рівно або менше 5 осіб
 • Перелік документів для ініціювання проведення загальних зборів: повідомлення про проведення загальних зборів
 • Члени територіальної громади інформуються за 7 – 14 днів
 • Визначено перелік способів інформування членів територіальної громади про проведення загальних зборів: офіційний веб-сайт міської ради, інформаційні стенди тощо
 • Головуючий обирається на загальних зборах
 • Рішення приймаються простою більшістю голосів
 • Рішення розглядається міським головою, міської радою, виконавчим комітетом відповідно до компетенції
 • Ініціатор є співдоповідачем або доповідачем на засіданнях під час розгляду рішення загальних зборів
 • Рішення загальних зборів враховуються або надається вмотивована відмова
 • Оприлюднюються всі документи за результатами розгляду рішення загальних зборів