Громадські слухання

Громадські слухання - це колективні зустрічі громадян з представниками місцевої влади, на яких обговорюються та ухвалюються пропозиції щодо вирішення актуальних проблем міста.

 

Такі пропозиції надсилаються до місцевої влади і підлягають обов’язковому розгляду

 

Правова підстава: громадяни мають право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами та посадовими особами місцевої ради, під час яких громадяни їх заслуховують та подають власні пропозиції до вирішення проблем міста – ст.13 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Пам’ятайте! Місцева рада визначає детальний порядок проведення громадських слухань у статуті територіальної громади.

 

Як користуватися: у випадку виникнення будь-яких проблем на території міста кварталу/вулиці, за вирішення яких відповідає місцева влада, вам необхідно колективно з членами територіальної громади ініціювати проведення громадських слухань.

 

За результатами громадських слухань надіслати до місцевої влади колективну резолюцію з пропозиціями щодо вирішення проблеми.

 

БУКЛЕТ "Як провести громадські слухання?"

 

Завантажити типове положення по громадським слуханням.

 

Правове середовище для місцевих ініціатив було проаналізовано в рамках дослідження "Індекс демократичності міст 2018".

 

Право громадян на проведення громадських слухань передбачено у всіх обласних центрах, крім Житомира. 

 

Показник якості регулювання процедури складає - 50 %.

 

 GS drt

 

 

У результаті проведеного дослідження були виявлені такі найбільші проблеми правового регулювання механізму організації та проведення громадських слухань:

 • ускладнена процедура ініціювання проведення громадських слухань, зокрема, необхідністю створення ініціативної групи через збори з кількістю понад 50 членів територіальної громади;
 • встановлена висока кількість від 500 до 3 000 підписів на підтримку ініціативи проведення громадських слухань (Кропивницький – 3000, Рівне – 1000, Сєвєродонецьк – 1000, Чернігів - 3000);
 • відсутність вичерпного переліку підстав для відмови в реєстрації повідомлення про проведення громадських слухань (15 міст не мають чіткого переліку);
 • довший ніж 5 днів строк розгляду повідомлення про ініціювання громадських слухань;
 • широкий перелік документів для ініціювання проведення слухань (більше ніж два базові документи, а саме: повідомлення про ініціативу скликання слухань (тема, дата, місце, оргкомітет) та підписні листи;
 • не врегульовано порядок розгляду резолюції громадських слухань місцевою радою, що надає можливість міській раді залишити пропозиції громадськості без розгляду;
 • не визначений механізм оприлюднення всіх документів за результатами розгляду резолюції на офіційному сайті;
 • головування на громадських слуханнях представника органу місцевого самоврядування (у 7 містах головує представник міської ради, або процедура обрання головуючого не визначена).

Еталон якості

 • Суб’єкти ініціювання: члени територіальної громади, громадські об’єднання та місцева влада
 • Ініціативну групу не потрібно створювати через окрему процедуру
 • Склад ініціативної групи: рівно або менше 5 осіб
 • Кількість підписів, які потрібно зібрати: рівно або менше 75 підписів
 • Потрібно подати два документи: повідомлення про ініціативу скликання слухань (тема, дата, місце, оргкомітет) та підписні листи
 • Визначено виключний перелік підстав для відмови у проведення громадських слухань: недостатня кількість підписів або питання не належить до компетенції місцевої ради
 • Строк розгляду повідомлення про проведення громадських слухань : рівно або менше 5 днів
 • Повідомлення про скликання громадських слухань (на офіційному веб-сайті) публікується за 10 і більше днів до дати проведення громадських слухань
 • Головуючий та секретар громадських слухань обирається зі складу ініціаторів, або учасників громадських слухань
 • Рішення приймаються простою більшістю від загальної кількості присутніх
 • Рішення громадських слухань (резолюція) розглядається на найближчому черговому засідання колегіального органу (пленарне засідання місцевої ради або засідання виконавчого комітету)
 • Ініціатор є співдоповідачем або доповідачем на засіданнях під час розгляду резолюції
 • Всі документи за результатами розгляду резолюції громадських слухань публікуються на офіційному веб-сайті ради

 

 Алгоритм проведення громадських слухань на прикладі міста Львів: