Висновки венеціанської комісії про мирні зібрання

18 жовтня 2016 року Венеціанською комісією спільно з експертами ОБСЄ опубліковано висновок за результатами розгляду законопроектів про гарантії свободи мирних зібрань №№ 3587 і 3587-1. І хоча це вже п’ятий висновок Комісії щодо проектів законів про мирні зібрання в Україні, експерти висловили надію, що цього разу ці законодавчі ініціативи є щирим намаганням врегулювання існуючої законодавчої прогалини. У цьому контексті автори висновку зазначили низку міжнародних та внутрішніх зобов’язань України щодо врегулювання цього питання. Зокрема, вони послалися на пілотне рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вєренцов проти України» від 2013 року, яким Україну зобов’язано негайно вжити заходів для приведення своїх законодавства та адміністративної практики у відповідність з міжнародними стандартами.

Загалом, Венеціанська комісія позитивно оцінила подані законопроекти. Експерти значили, що більшість положень обох законопроектів відповідають міжнародним стандартам і враховують раніше надані рекомендації.

Комісією надано низку загальних для обох законопроектів рекомендацій, а також рекомендації, які стосуються певним норм проектів окремо. Рекомендації розділено за тематиками, як-то, наприклад, «Визначення зібрання», «Повідомлення про проведення зібрання», «Підстави для обмеження зібрання» тощо.