Як зареєструвати зміни в громадській організації?

Як зареєструвати зміни до статуту чи переобрання керівних органів?

 

Перелік документів, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання зі статусом юридичної особи встановлено ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»:

 

Завантажити типові документи, необхідні для реєстрації змін.

 

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі Форма 4

 

Важливо:

 

- Заповнюються та подаються для реєстрації лише ті сторінки заяви, на яких знаходяться блоки з інформацією щодо прийнятих змін.

- Підписується заявником (керівником, уповноваженою особою (протоколом Загальних зборів, довіреністю, тощо) або підписантом).

 

2) примірник оригіналу, або нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру (оформлюються протоколом).

 

Важливо:

  • Протокол підписується Головою та Секретарем Загальних зборів (Конференції, тощо), прошивається та пронумеровується. При цьому, нотаріальне посвідчення підписів не потрібне  (крім випадків коли статутом організації передбачено наявність такого нотаріального посвідчення);
  • Одним протоколом може бути прийнято декілька рішень щодо змін (Наприклад: внесення змін до статуту, зміна керівника, зміна місцезнаходження тощо)
  • Для прийняття рішення про внесення змін до Статуту необхідно 3/4 голосів присутніх з правом голосу учасників вищого керівного органу (Загальних зборів, Конференції, тощо).

                             

      

3) реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління громадського об’єднання, як додаток до протоколу.

 

4) документ про сплату адміністративного збору.

 

Важливо:

- До 30 листопада 2020 року, сума такого збору становитиме - 219.70 гривень.

- Реквізити для сплати можна знайти на офіційних сайтах Територіальних управлінь юстиції в областях та м. Києві

 

Додатково!

 

5) У разі внесення змін до складу керівних органів громадського об’єднання, що має статус юридичної особи, також надаються відомості про керівні органи громадського об’єднання (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

 

6) У разі внесення змін до установчого документа також надається установчий документ юридичної особи в новій редакції (прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою, або головою та секретарем загальних зборів ,(конференції, тощо), у разі прийняття такого рішення. Тобто, Голова та Сектетар мають право підписувати нову редакцію статуту за умови прийняття такого рішення в протоколі загальних зборів, (конференції, тощо).

 

Важливо:

 

- Слова «нова редакція» мають бути зазначені на титульному листі нового примірника статуту.

- Для приведення статуту у відповідність до ЗУ "Про громадські об'єднання" необхідно керуватися ст. 11 даного Закону де визначено перелік вимог до статуту.

- Для отримання ознаки неприбутковості необхідно керуватися вимогами п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України та включити до статуту обов’язкові для отримання ознаки неприбутковості пункти:

  • “Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.” 
  • “Передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).” 
  • «Доходи (прибутки) Організації або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Організації.»

 

Всі документи подаються в 1 екземплярі і завірення у нотаріуса не потребують (крім випадку надсилання документів поштовим відправленням або зазначення такої необхідності в статуті організації). 

 

 

Документи потрібно подати до державного реєстратора протягом 60 днів після прийняття відповідного рішення керівним органом (Загальні збори, Конференція, тощо).

 

Вимоги до оформлення документів визначені статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Для реєстрації змін громадської чи благодійної організації, навідміну від інших юридичних осіб, НЕ ПОТРІБНО посвідчувати у нотаріуса підписи на протоколі засідання керівного органу.

 

Куди подати документи для реєстрації змін:

 

Територіальні управління юстиції в областях та м. Києві

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи)

 

Реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання здійснюється протягом 3 робочих днів

 

Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє один з документів:

- свій паспорт громадянина України,

- тимчасове посвідчення громадянина України;

- паспортний документ іноземця;

- посвідчення особи без громадянства;

- посвідку на постійне або тимчасове проживання.