Реєстрація відокремленого підрозділу

Як створити і зареєструвати відокремлений підрозділ громадської організації?

 

Перш за все, перед створенням відокремленого підрозділу, необхідно звернутися до статуту Організації та перевірити чи міститься в ньому інформація щодо процедури створення такого підрозділу, як це передбачено в Законі "Про громадські об'єднання" (пункт 9 частини 1 статті 11). Якщо такої процедури не передбачено, вам необхідно спочатку внести зміни до статуту, а вже потім, наступним кроком, створювати відокремлені підрозділи.

 

Зверніть увагу! Місцеві осередки та відокремлені підрозділи це не одне й те саме і вони не є взаємозамінними.

 

Відокремлені підрозділи не є юридичними особами. Відокремленими підрозділами можуть бути філії та представництва (стаття 95 Цивільного кодексу України). Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.

 

Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі довіреності.

 

Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

 

Довідково

 

Відокремлені підрозділи можуть (але не зобов’язані) мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання.

 

Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання має містити інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних та, за наявності, контролюючих органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних та контролюючих органів. При цьому, положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання. Положення є внутрішнім документом організації та не потребує реєстрації в державних органах. Порядок затвердження положення може бути визначено в статуті організації.

 

Зразок довіреності на керівника (не подається для державної реєстрації, зберігається в керівника відокремленого підрозділу)

Зразок положення про відокремленний підрозділ (не подається для державної реєстрації, зберігаються в самій організації)

 

Зареєструвати відокремлений підрозділ можна в чотири кроки:

 1. провести збори уповноваженого органу громадської організації
 2. підготувати пакет документів
 3. подати документи
 4. отримати рішення

1. Провести збори уповноваженого органу громадської організації.

 

Перед створенням відокремленого підрозділу необхідно звернутися до статуту Організації та знайти в ньому інформацію, який саме орган Організації в праві приймати рішення про створення відокремленого підрозділу оголосити його збори, визначити порядок денний. Це можуть бути Загальні збори, Правління тощо.

 

На зборах уповноваженого органу мають бути вирішені наступні питання:

 • прийняте рішення про створення відокремленого підрозділу
 • затверджене найменування відокремленого підрозділу
 • визначена і затверджена адреса місцезнаходження відокремленого підрозділу
 • призначено керівника.

На одних зборах може бути прийнято рішення про утворення необмеженої кількості відокремлених підрозділів.

 

2. Підготувати пакет документів

 

Пакет документів для реєстрації відокремленого підрозділу визначений частиною 16 статті 17 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" та складається з:

 

1) заяви про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (Форма 5, наказ Міністерства юстиції України від 19 травня 2020 року № 1716/5)

2) оригіналу протоколу (нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженого органу управління організації з рішенням про створення відокремленого підрозділу

 

Протокол оформлюється відповідно до вимог статті 15 цього Закону, має бути підписаний Головуючим та Секретарем зборів, пронумерований, прошитий.

 

Якщо ви створюєте кілька відокремлених підрозділів одночасно, на кожен має бути заповнена окрема заява. Всі документи подаються одночасно.

 

Бланк заяви.

Зразок заповнення заяви.

Зразок протоколу.

 

3. Подати документи

 

Документи для реєстрації відокремленого підрозділу (філії/ представництва) подаються за місцем реєстрації материнської ГО.

 

Наприклад, громадська спілка «Аквітас»(зареєстрована у м. Тернопіль) бажає зареєструвати свою філію у Чернівцях. Документи мають бути подані до уповноваженого органу з питань реєстрації в м.Тернопіль.

 

Подати документи можна до:

 • Територіального органу Міністерства юстиції України (Відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань в областях);
 • місцевого центру надання адміністративних послуг

 

Документи можуть бути подані:

 • особисто або через уповноважену особу;
 • поштою.

 

Звертаємо увагу, що при надсиланні документів поштою необхідно нотаріально посвідчити підписи на заяві.

 

Реєстрація відокремленого підрозділу (філії/ представництва) є безкоштовною та здійснюється протягом 3 робочих днів.

 

УВАГА! За результатами подачі документів особа має отримати ОПИС, в якому зазначено код доступу до Єдиного державного реєстру.

 

Виписка з Єдиного державного реєстру у паперовій формі видається з проставленням підпису та печатки державного реєстратора у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі та за бажанням заявника.

 

4. Отримати рішення

 

Для того, щоб дізнатися рішення, необхідно зайти на сайт Єдиного державного реєстру і за кодом доступу отримати виписку.

 

При розгляді документів, поданих на реєстрацію, може бути прийняте одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію
 • про зупинення розгляду документів
 • про відмову в державній реєстрації

 

Врахуйте!

 

Інформацію щодо зразків документів, нормативно-правових актів з питань реєстрації громадських формувань та змін до відомостей про громадські організації, а також про строки та результати розгляду документів можна знайти на веб- сайтах Головних територіальних управлінь юстиції.

 

 

Для того, аби знайти вищевказану інформацію, потрібно зайти на веб-сайт Територіального управління юстиції вашого регіону за наступним орієнтовним шляхом, який може варіюватися в залежності від інтерфейсу веб-сайту:

 

 

Напрямки роботи→ державна реєстрація друкованих засобів масової інформації та громадських організацій →державна реєстрація громадських формувань