Як зареєструвати благодійну організацію?

Як зареєструвати благодійний фонд?

 1. Підготувати установчий документ організації
 2. Провести установчі збори засновників
 3. Підготувати пакет документів
 4. Подати документи
 5. Отримати відповідь

 

 

 

1. Статут благодійної організації

 

Установчим документом благодійного фонду є статут, який затверджує засновник (засновники) благодійної організації або уповноважені ними особи.

 

Статут благодійного фонду повинен містити:

 1. найменування благодійного фонду;
 2. цілі та сфери благодійної діяльності (ст. 3 ЗУ “Про благодійну діяльність та благодійні організації”);
 3. органи управління благодійного фонду, їхній склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
 4. порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійного фонду, крім вищого органу управління благодійного фонду, їхнього заміщення, зупинення їхніх повноважень, припинення їхніх повноважень (відкликання);
 5. порядок внесення змін до установчих документів благодійного фонду;
 6. джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійного фонду;
 7. підстави та порядок припинення благодійного фонду, зокрема, порядок розподілу активів;
 8. умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного фонду, права та обов’язки учасників, а також умови та порядок їхнього виключення зі складу учасників благодійного фонду.

 

Статутом благодійного фонду можуть бути визначені особливості діяльності та припинення такої організації, які не повинні суперечити законам України.

 

 

2. Проведення установчих зборів:

Для того, аби зареєструвати благодійну організацію, необхідно провести установчі збори, на яких мають бути прийняті рішення про:

 • створення та державну реєстрацію благодійної організації;
 • затвердження установчого документу благодійної організації;
 • обрання органів управління благодійної організації;
 • визначення особи, яка має право представляти благодійну організацію для здійснення реєстраційних дій.

 

Згідно зі ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», до переліку документів, які подають для державної реєстрації благодійної організації, входить  оригінал (нотаріально засвідчена копія) рішення засновника про створення благодійної організації, а, у разі наявності двох або більше засновників, це рішення має бути оформлено протоколом установчих зборів.

 

Рішення про створення і державну реєстрацію благодійної організації, затвердження Статуту благодійної організації, формування органів управління може бути прийняте засновником одноосібно та оформлене у вигляді рішення засновника, яке має містити:

 1. дату і місце його складання;
 2. реквізити засновника;
 3. прийняті засновником рішення;
 4. підпис засновника (у разі, якщо засновник – юридична особа, підпис керівника, скріплений печаткою).

 

Якщо ж рішення оформлюють протоколом, то воно повинне мати такі реквізити:

 1. назва виду документу, яку пишуть посередині рядка (Протокол);
 2. порядковий номер протоколу;
 3. назва зборів із зазначенням їхнього характеру (установчі збори);
 4. назва благодійної організації;
 5. дата проведення зборів, засідання, наради, яку пишуть нижче від назви організації ліворуч. У цьому ж рядку праворуч пишуть місце проведення (назву міста);
 6. кількісний склад учасників, який пишуть із нового рядка. За великої кількості присутніх на засіданні, їхній список складають окремо й додають, а в протоколі зазначають лише загальну кількість. Якщо кількість учасників сягає 10-12 осіб, то вказують усіх присутніх;
 7. порядок денний, який, окрім іншого, враховуватиме питання про обрання Секретаря та Голови установчих зборів;
 8. Перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок (наприклад, список учасників);
 9. Підписи Голови й Секретаря.

 

3. Пакет документів для реєстрації благодійного фонду

 

Серед документів, які повинен подати заявник для державної реєстрації благодійного фонду, є такі:

 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 2. статут благодійного фонду (прошитий, пронумерований та підписаний засновниками (учасниками), або уповноваженими ними особами);
 3. рішення засновників (протокол) про створення благодійного фонду.

Заява про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (Форма 1–РН, відповідно до постанови КМУ № 440 від 13.07.2016) – за бажанням заявника.

Основні вимоги до оформлення документів, які подають на державну реєстрацію благодійних фондів, викладені у ст. 15 ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”.

 

4. Подати документи

 

Державну реєстрацію благодійних фондів здійснюють за місцем розташування такої організації:

1. Місцеві центри надання адміністративних послуг – безкоштовно.

2. Нотаріуси (державними та приватними) – платна послуга.

3. Акредитовані суб’єкти (платна послуга).

 

Подати документи для державної реєстрації благодійного фонду можна:

 • особисто заявником;
 • через уповноваженого представника (потрібно подати примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документу, що засвідчує його повноваження);
 • поштою (справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена).

 

5. Отримати відповідь:

 

Результати надання адміністративних послуг із державної реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів для доступу до них заявника шляхом їхнього пошуку за кодом доступу. Такий код доступу зазначають в описі наданих для реєстрації документів, який мають видавати заявнику після подачі документів.

 

 kod

 

Рішення повинно містити:

 • дату: число, місяць, рік;
 • прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;
 • назву поданої заяви;
 • повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові заявника;
 • найменування громадського формування;
 • прийняте державним реєстратором рішення;
 • підпис державного реєстратора.

 

Таким чином, скориставшись кодом доступу, можна отримати інформацію про:

 • проведення державної реєстрації благодійного фонду (завантажити виписку та відскановані копії статуту);
 • зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації благодійного фонду;
 • відмову у державній реєстрації благодійного фонду.

У разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі за результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника (відповідна відмітка в заяві) виписку з Єдиного державного реєстру надають у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

 

 

Типові документи:

Типовий статут благодійної організації

Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (БЛАНК)

Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи(ЗРАЗОК заповнення)

Зразок рішення засновника про створення благодійного фонду

 

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

charitable organisatuion

 

Plakat bf


Законодавство

Про благодійну діяльність та благодійні організації від 05.07.2012 року №5073-VI

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (у редакції від 01.01.2016 року)